คณะกรรมการ กศน.ตำบลหล่อยูงนายยุทธนากร จ๋วนเจนกิจ
ประธานคณะกรรมการ


นายเจริญ สิทธิศักดิ์
รองประธานกรรมการ