บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านบากัน

ชื่อบ้านหนังสือ : บ้านบากัน 
สถานะ : เปิดให้บริการ
ประเภทสถานที่ตั้ง : บ้านผู้นำชุมชน
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82140
เบอร์ติดต่อ 0937613399
E-mail บ้านหนังสือ : –
Fanpage บ้านหนังสือ :-
จำนวนหนังสือที่ให้บริการในบ้าน : 60เล่ม
อาสาสมัคร : นางจิตอำพร สามารถ เบอร์โทร : 0937613399
อาสาสมัครส่งเสริมการ :
ที่มาของบ้านหนังสือชุมชน :เจ้าของเป็นผู้นำท้องถิ่นที่ให้ความสนใจในการส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านจีงสมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน
จุดเด่นของบ้านหนังสือชุมชน : สื่อ / การบริการ / กิจกรรม
ภาพกิจกรรม