องค์ความรู้ไม้เลื้อย

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา
https://sites.google.com/dei.ac.th/phaksounkru